Tone de deşeuri în albiile râurilor. Comisarii de mediu au împărţit amenzi

Tone de deşeuri în albiile râurilor. Comisarii de mediu au împărţit amenzi

Tone de deşeuri menajere şi reciclabile, inclusiv deşeuri din construcţii şi demolări au găsit au­to­rităţile de mediu în urma controalelor.
Săptămâna trecută, echipa comună de control – constituită din reprezentanţi ai Apelor Române, ai Gărzii Forestiere, ai Gărzii de Mediu, ai ISU Bu­zău şi Instituţiei Prefectului – a verificat modul în care a fost salubrizat cursul de apă Râmnicu Să­rat, pe raza comunelor Puieşti şi Valea Râmni­cu­lui, cursul de apă Câlnău, în zona primăriilor Ra­coviţeni şi Poşta Câlnău, cursul de apă Bâsca Chiojdului şi malurile acestuia, în zona Chiojdu şi Calvini şi dacă au fost realizate şi întreţinute şan­ţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea sec­ţiunilor de scurgere a apelor.
Nu mică le-a fost mirarea membrilor echipei de control când au descoperit pe malurile cursurilor de apă Rm. Sărat, Câlnău şi Bâsca Chioj­du­lui de­puneri ilegale de deşeuri menajere şi reciclabile, inclusiv deşeuri din construcţii şi demo­lări.
Pentru neconformităţile constatate, comisarii de mediu au aplicat amenzi de câte 15 mii de lei primăriilor Valea Râmnicului, Poşta Câlnău şi Cal­vini şi s-au dispus măsuri de salubrizare a terenurilor ocupate de depunerile necontrolate de deşeuri şi transportarea acestora la societăţi auto­rizate, în vederea valorificării sau eliminării.

Mirela COPARIU