IATĂ PROIECTUL DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE ION BARBU PRIN CARE SE DOREŞTE PENALIZAREA COMPANIEI DE APĂ BUZĂU ÎN CAZUL ÎN CARE VA FURNIZA APĂ MURDARĂ

IATĂ PROIECTUL DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE ION BARBU PRIN CARE SE DOREŞTE PENALIZAREA COMPANIEI DE APĂ BUZĂU ÎN CAZUL ÎN CARE VA FURNIZA APĂ MURDARĂ

PROIECT

Hotărârea Consiliului Local Municipal Buzău privind unele măsuri compensatorii pentru serviciile oferite populaţiei municipiului de Compania de apă Buzău

 

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi în conformitate cu art.74,art.83 şi art.88 din Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare emis de ANRSC , Compania de apă Buzău va pune în aplicare prezenta Hotărâre a C.L.M. începând cu 1 august 2014 .

Art. 1. Se vor compensa prin diminuare consumurilor înregistrate la branşamente(la limita de proprietate) în procente între 30% şi 50% pentru serviciul furnizat în condiţii de calitate inferioare parametrilor tehnici–fîzico-chimici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare.

Art.2. Diminuarea consumului de apă potabilă din factură prevăzut la art. 1. Se va face din consumul înregistrat la branşamentul blocului sau al casei.

Art.3. Sesizarea poate fi făcută de orice proprietar de apartament sau chiriaş care este nemulţumit de calitatea serviciului de alimentare cu apă, serviciu furnizat blocului sau casei de către Compania de apă Buzău .

Art.4. Compensarea în procent de 30% până la 50% din factura pentru luna când a fost făcută sesizarea cu respectarea prevederilor de la art.5 din actuala Hotărâre a C.L.M. se aplică la o singură sesizare transmisă dispeceratului din condominiu pentru consumul înregistrat la limita de proprietate .

Art.5. Se va aplica compensarea la sesizarea făcută către Dispeceratul Companiei de apă Buzău.

Reprezentantul Companiei de apă, lucrător în dispecerat, va înregistra datele privind persoana care sesizează, ora la care s-a efectuat sesizarea şi motivul sesezării.

Art.6. Reprezentantul laboratorului care prelevează proba de la adresa de la care s-a făcut sesizarea va prelua sub semnătură proba de apă prelevată de cel ce a făcut sesizarea .

Proba prelevată de la proprietar împreună cu proba prelevată de operatorul laboratorului vor fi supuse analizelor de laborator .

Se va întocmi proces verbal unde sub semnătura operatorului şi al proprietarului sau chiriaşului se vor consemna următoarele :

-ora la care s-a făcut sesizarea la dispecerat;

-ora la care s-a prelevat proba de proprietar, chiriaş ;

-ora la care s-a făcut prelevarea probei de către operator ;

-culoarea probei prelevate de proprietar ;

-culoarea probei prelevate de operator .

Art.7. Prezenta hotărâre a C.L.M. stabileşte diminuarea facturii, pentru luna în care s-a făcut sesizarea privind calitatea apei , cu cel puţin 30% pentru situaţiile în care proba de apă prelevată de proprietar nu corespunde    calitativ,    aceasta    având    un    aspect    necorespunzător potabilităţii,apa fiind cu suspensii mecanice şi colorată .

An.8. Pentru confirmarea sesizării procesele verbale întocmite între părţi vor fi semnate de reprezentanţi ai asociaţiei de proprietari (resp.bloc , administrator asociaţie , preşedintew asociaţie ).

Art.9. Dacă în intervalul de 30 de zile de la prima sesizare s-a repetat solicitarea de la acelaşi branşament şi proba de apă prelevată întruneşte condiţiile de la art.7 din prezenta hotărâre a C.L.M. procentul de diminuare a consumului înregistrat la branşament va fi între 50% şi 70% pentru luna/lunile în intervalul în care s-a făcut sesizarea .

Art.10. Până la 31 iulie 2014 Compania de apă Buzău va lua toate măsurile ce se impun pentru eliminarea cauzelor care determină scăderea gradului de potabilitate al apei furnizate populaţiei municipiului Buzău .

Art.ll. Acolo unde s-a constatat impurificarea apei pe reţelele de distribuţie din punctele termice la branşamentul blocurilor , asociaţiile de proprietari vor lua măsuri de înlocuire , curăţire / spălare a instalaţiilor interioare de alimentare cu apă potabilă . Asociaţiile de proprietari vor colabora cu reprezentanţii Companiei de apă Buzău pentru asigurarea luării unor măsuri corespunzătoare în acest sens.

 ION BARBUIniţiator, Consilier local municipal Barbu Ion

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și