Comunicat | Şedinţă extraordinară de îndată la Consiliul Judeţean Buzău în data de 16 mai 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

Comunicat | Şedinţă extraordinară de îndată la Consiliul Judeţean Buzău în data de 16 mai 2024. Iată ce se află pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE   Nr. 148  privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată în data de16 MAI 2024

       Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 16 mai 2024, ora 1000.

         (2).Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu proiectul  de hotărâre nr. 116/2024 pentru: «Aprobarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județea de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” în cadrul Programului Sănătate, Apelul PS/324/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate (etapa II)».

Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Proiectul de hotărâre se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 16 mai 2024 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și