CONSILIUL JUDEŢEAN ESTE CONVOCAT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A LUNII APRILIE. IATĂ PROIECTELE DE HOTĂRÂRE SUPUSE APROBĂRII

CONSILIUL JUDEŢEAN ESTE CONVOCAT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ A LUNII APRILIE. IATĂ PROIECTELE DE HOTĂRÂRE SUPUSE APROBĂRII

cj

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 92 privind convocarea Consiliului Judeţean în şedinţa ordinară a lunii aprilie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 15 aprilie 2020, ora 10.00.

 (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48 – Sala Mare, cu următoarea ordine de zi:

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
  1. Proiect de hotărâre nr. 69/08.04.2020 privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2020 pe cele două secţiuni;
  1. Proiect de hotărâre nr. 70/08.04.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020 unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Buzău în vederea prevenirii şi combaterii COVID – 19;
  1. Proiect de hotărâre nr. 71/08.04.2020 pentru rectificarea a II–a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020;
  1. Proiect de hotărâre nr. 72/08.04.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar Judeţean” – Municipiul Buzău strada Bistriţei nr.45.
  1. Proiect de hotărâre nr. 73/08.04.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de locuinţe de serviciu” – Municipiul Buzău bulevardul Gării nr. 8;
  1. Proiect de hotărâre nr. 74/08.04.2020 pentru  aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean Buzău ;
  1. Proiect de hotărâre nr. 75/08.04.2020 pentru validarea Dispoziţiei nr. 78/2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău privind aprobarea acordării de subvenţii pentru activităţi de asistenţă socială de la bugetul Judeţului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998;
  1. Proiect de hotărâre nr. 76/08.04.2020 pentru însuşirea şi validarea unor protocoale de colaborare cu autorităţi şi organisme publice în scopul prevenirii şi combaterii COVID – 19.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor judeţeni în sistem electronic (e-mail) şi se afişează pe site-ul autorităţii publice judeţene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei din 15 aprilie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

BUZĂU, 08 APRILIE 2020

 

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

                                      

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Publicat de: Editat de:
Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea interesa si