CONCURS cu premii de la Clinica Laurus Medical. Voucher de 100 de lei pentru consultaţii medicale

CONCURS cu premii de la Clinica Laurus Medical. Voucher de 100 de lei pentru consultaţii medicale

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”LAURUS MEDICAL”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 Organizatorul concursului este societatea TV BUZĂU TRUST CAMPUS SRL, CUI 38190883, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J10/1120/2017 , cu sediul în Buzău, MicroIII, Bloc D3, reprezentată de administrator Mocanu Antonel.

Derularea Concursului se va face la Radio Campus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 Concursul se va desfasura in perioada 01.07.2022  şi 05.07.2022, respectiv 08.07.2022-12.08.2022.

 III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

  • ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
  • ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta;
  • ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate);
  • ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in  posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 IV. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs printr-un apel telefonic

la nr. de telefon 0238/720027 la semnalul de incepere concurs

LAURUS MEDICAL, raspunzand intrebarii DJ-ului.

Acest lucru poate fi facut o singura data de un utilizator.

Daca raspunde corect la intrebare va fi desemnat direct castigator.

Pasul 2Acordarea premiilor

In concurs vor fi desemnati in total 10 castigatori, cate unul in fiecare zi a intervalului  01.07.2022  şi 05.07.2022, respectiv 08.07.2022-12.08.2022, fiecarui castigator fiindu-i atribuit un singur premiu constand intr-un voucher in valoare de 100 lei si un premiu constand in materiale promotionale acordate de LAURUS MEDICAL

Voucherul poate fi folosit pentru orice consultație in clinica LAURUS MEDICAL BUZĂU.

In total vor fi acordate 10 vouchere a cate 100 lei fiecare.

Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu si nu poate solicita contravaloarea lui in bani sau alte servicii.

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare- primire( semnătura câștigătorului), incheiat intre Organizator si Castigator.

Voucherul se ridica de la sediul Radio Campus din Micro III, bloc D3, Buzău.

OBSERVAŢII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, telefon) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Te-ar putea interesa si