CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Mâine, 23 decembrie, de la ora 9.30, consilierii județeni au fost convocați într-o ședință extraordinară de îndată.

vot cj

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE Nr. 361 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată 23 decembrie 2020

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  23 decembrie 2020, ora 0930.
(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2.  Ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre nr. 227/21.12.2020 pentru rectificarea a XI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre nr. 228/21.12.2020 pentru rectificarea a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
3.Proiect de hotărâre nr. 229/21.12.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
4.Proiect de hotărâre nr. 230/21.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021.

 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
23 decembrie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU , 21 DECEMBRIE  2020

 

 PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

 AVIZAT PENTRU LEGALITATE
 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Publicat de: Editat de:
Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea interesa si

Comemorare

14.02.24 15:33 Ultima modificare 14.02.24 15:36

Cu multă durere în suflet anunțăm plecarea dintre noi a celui care…