INTEGRA – Servicii Integrate pentru Formare Profesională Continuă a Angajaţilor

INTEGRA – Servicii Integrate pentru Formare Profesională Continuă a Angajaţilor

ANUNŢ DEMARARE PROIECT

In perioada 27 martie 2021 – 26 martie 2023, ASOCIATIA ADL-PROGRES impreuna cu MONDO CONSULT SRL implementeaza proiectul “INTEGRA – Servicii Integrate pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor”, finantat de FSE prin POCU, Axa 6 “Educatie si competente”.

OBIECTIVUL GENERAL Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua cu cel putin 610 angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare (30%) din zone rurale defavorizate (30%) si pe persoanele cu varsta de peste 40 ani(15%).

Structura grupului ţintă: 246 pers vor fi recrutate din regiunea NE : jud. Neamt-128, Suceava-63 si Vaslui-55; in regiunea SE vom recruta 230 pers.: din jud.Buzau -160, Braila- 23,Galati- 47; alti 134 de angajati vor fi inclusi in proiect din regiunea Centru, jud. Brasov- 67 si Sibiu- 67.

Activităţi : furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere profesionala si tutorat;  organizarea de cursuri de formare profesionala a adultilor care vizeaza îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale; Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor învaþarii dobândite în contexte non-formale si informale.

Toate serviciile vor fi oferite GRATUIT prin proiect.

Cei doi parteneri sunt implicati in organizarea si realizare activitatilor din proiect, cu experti proprii, in functie de expertiza pe care o detin. Astfel, Asociatia ADL-Progres va furniza toate cursurile de formare profesionala, seminariile si workshop-urile iar Mondo Consult si va realiza evaluarile de competente profesionale obtinute pe cai non-formale si cursurile nonformale.

Ca rezultate directe estimate a fi obtinute la finalul proiectului sunt urmatoarele:

  • 520 de angajati vor fi calificati/recalificati, specializati intr-o meserie ceruta pe piata muncii;
  • Cel putin 336 angajati, ca urmare a sprijinului primit prin proiect vor accesa un loc de munca pe masura pregatirii dobandite prin proiect;
  • Cel putin 61 de persoane urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 4,668,297.33 lei.

Manager proiect – Maria Talpa, Asociatia ADL-Progres, tel 0744767901, email: talpa.maria@gmail.com Coordonator SC Mondo Consult SRL : Manaila Florentina Creola, tel. 0761118568, email: mondoconsultbuzau@gmail.com

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și