Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, luni, 05 februarie 2024. Iată care este ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, luni, 05 februarie 2024. Iată care este ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea în sedintă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Având în vedere: – prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonan!a de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Primarul municipiului Buzău, judetul Buzău:

DISPUNE:

Art. 1.– Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedintă extraordinară, pentru LUNI, 05.02.2024, ora 10:00, sedintă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piata Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este următorul:

1 .- Proiect de hotărâre nr. 26/29.012024 pentru îndreptare eroare materială din Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 243 din 29.1 12023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

2.- Proiect de hotărâre nr. 27/30.01 .2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 1 9.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00;

3.- Proiect de hotărâre nr. 28/30.01 .2024 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

4.- Proiect de hotărâre nr. 29/30.012024 pentru aprobarea bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2024;

5.- Proiect de hotărâre nr. 30/31 .01 .2024 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din România, pentru anul 2024;

6.- Proiect de hotărâre nr. 31/31 .01 2024 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociatia „Orase Energie în România”, pentru anul 2024,

7.- Proiect de hotărâre nr. 32/31 .01 .2024 pentru aprobarea cotizatiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, pentru anul 2024;

8.- Proiect de hotărâre nr. 33/01 .02.2024 pentru aprobarea înfiintării, în Municipiul Buzău, a unui Spital municipal, pentru aprobarea cererii privind trecerea Sectiei exterioare din Municipiul Buzău a Spitalului General C.F. Galati din domeniul public al statului administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău.

Art.2.– Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispozitia consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.– Proiectele de hotărâre au fost initiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4.– În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5.– Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6.– Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relatii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetătenilor si Secretariat, va asigura aducerea la cuno$intă publică a prevederilor prezentei dispozitii.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și