Anunţ public | Anunţ de participare la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, unica sesiune de selecţie, 2024

Anunţ public | Anunţ de participare la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, unica sesiune de selecţie, 2024

Autoritate contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul  Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, cod postal 120191, tel: 0238/710. 562, fax: 0238/717. 950, e-mail: cabinet.primar@primariabuzau.ro.

Se aduce la cunoştinţă publică că persoanele fizice, persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii (inclusiv cele de tineret) constituite conform legii – sau cultele religioase recunoscute conform legii care desfăşoară activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public local în interesul cetăţenilor municipiului Buzău, au dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 350/2005 și ale Dispoziției privind aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a proiectelor de interes local nr. 628/03.05.2017, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, organizată intr-o singura sesiune de selecţie.

Programul anual de finanţare a fost aprobat prin Anexa nr.11B la  Hotărârea nr. 33 din 05 februarie 2024  a Consiliului Local al Municipiului Buzău și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 33 /20.02.2024.  Anunțul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 35 /22.02.2024.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultural, sportiv, tineret și culte religioase este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.

 2.Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: este de 2.225.000 lei, defalcat după cum urmează:

Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial, cluburi sportive și asociații sportive pe ramură de sport: 100.000 lei:

-din care (conform art.18^1 alin 5 din Legea 69/2000 pentru susținerea programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor: 85.000 lei.

Finanțări nerambursabile a proiectelor propuse de cultele religioase recunoscute conform legii: 2.000.000 lei.

Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane fizice pentru activități nonprofit de interes local: 15.000 lei.

Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații (altele decât cluburile sportive și asociațiile sportive pe ramură de sport): 100.000 lei.

Finanțări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane juridice fără scop patrimonial de tineret, asociații ori fundații: 10.000 lei.

3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2024.

4. Depunerea propunerilor de proiect se va face în perioada 07.05.2024-31.05.2024, ora 14.00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: municipiul Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, strada Piața Daciei nr. 1, Ghișeul unic.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 03.06.2024 – 28.06.2024.

Selecţia şi evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în Legea nr. 350/2005 şi cu criteriile specifice de evaluare elaborate de Primăria Municipiului Buzău aprobate prin Dispoziția Primarului nr.  628/2017.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat în acest scop.

Acest anunţ de participare şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect se află şi pe site-ul www.primariabuzau.ro/Anunțuri/Informații utile cetațeni şi la avizierul primăriei. În vederea participării la procedura de selecţie, solicitanții pot obține informații suplimentare la tel. 0238/ 710 562, int. 307, Consilier Mihaela Frățilă, e-mail: mihaela.fratila@primariabuzau.ro sau la Consilier Elena Alice Iancu, e-mail: alice.iancu@primariabuzau.ro .

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și