Publicat la: 01.04.2020. 13:27 / 445 views

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL, CONVOCAT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ. IATĂ PROIECTELE SUPUSE APROBĂRII

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

În temeiul dispoziţiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Ţinând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău cu privire la modalităţile alternative de desfăşurare a şedinţelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgenţă pe întreg teritoriul României şi a necesităţii limitării şi diminuării răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de coronavirusul SAARS-COV2,

Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru joi, 02 aprilie 2020, ora 12,00, şedinţă care se va desfăşura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii şi infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Buzău;

4.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost iniţiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de Administraţie Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

 Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Buzău, 01 aprilie 2020

Nr. 243

Lasati un comentariu

AVERTISMENT! CITITORII CARE POSTEAZĂ COMENTARII INJURIOASE, JIGNIRI LA ADRESA UNOR PERSOANE ŞI CARE FOLOSESC CUVINTE CARE NU AU CE CĂUTA PE UN SITE SERIOS, VOR AVEA COMENTARIILE ŞTERSE ŞI INTERDICŢIE, PRIN MIJLOACE TEHNICE, SĂ MAI POSTEZE COMENTARII !

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!