AVEM ARHIEPISCOP ÎNTRONIZAT! ÎPS CIPRIAN VA ÎMPLINI 48 DE ANI, ÎN APRILIE! AFLĂ CÂND A FOST ȘEF DE PROMOȚIE LA BUZĂU! IATĂ IMPRESIONANTUL SĂU CV !

AVEM ARHIEPISCOP ÎNTRONIZAT! ÎPS CIPRIAN VA ÎMPLINI 48 DE ANI, ÎN APRILIE! AFLĂ CÂND A FOST ȘEF DE PROMOȚIE LA BUZĂU! IATĂ IMPRESIONANTUL SĂU CV !

ÎPS Ciprian Câmpineanul, ridicat de la rangul de Episcop Vicar Patriarhal la cel de Arhiepiscop ales al Buzăului și Vrancei, s-a născut la 19 aprilie 1965, în satul Suhuleţ, comuna Tansa, judeţul Iaşi, cu numele de botez Cezar, fiind al patrulea din cei cinci copii ai lui Constantin şi Ecaterina Spiridon.

 

Studii: 1979 – 1981 – studii la Liceul de Filologie-Istorie Mihai Eminescu din Constanţa; 1982 – 1987 – studii la Seminarul Teologic din Buzău, pe care le-a absolvit ca şef de promoţie; 1988 – 1992 – studii universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, absolvite ca şef de promoţie; 1991 – 1992 – studii de muzică bizantină la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti;1992 – 1997 – studii de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Aristotelice din Thessalonic – Grecia, pe care le-a încheiat cu teza de doctorat Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungro-Vlahiei şi Moldovei din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea (redactată în limba greacă-katharevusa); 1998 – 1999 – studii post-doctorale la Institutul Ecumenic San Nicola din Bari-Italia, specialitatea Bizantinologie; Vorbeşte trei limbi străine: greacă, franceză şi italiană;

 

Slujire pastoral-liturgică: 13 septembrie 1992 – a fost tuns în monahism, iar a doua zi, 14 septembrie, a fost hirotonit ierodiacon, la mănăstirea Crasna, judeţul Prahova; 21 mai 2000 – a fost hirotonit ieromonah la Catedrala Patriarhală din Bucureşti de către Preafericitul Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, şi hirotesit protosinghel, în aceeaşi zi, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist;  Oct. 2000 – sept. 2002 – din încredinţarea Preafericitului Părinte Teoctist, a preluat responsabilităţile vrednicului de pomenire Arhim. Sofian Boghiu, stareţul Mănăstirii Antim din Bucureşti, îngrijindu-se de bunul mers al vieţii pastoral-liturgice şi administrativ-gospodăreşti, în cadrul obştei monahale din această mănăstire; 7 februarie 2002 – a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, care i-a acordat şi Crucea Patriarhală; 2 iulie 2002 – a fost ales Episcop Vicar Patriarhal, de către Sfântul Sinod al BOR, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist; 22 septembrie 2002 – a fost hirotonit arhiereu, în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou din Bucureşti, de către Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi români şi greci; 2002 – prezent – slujire pastoral misionară şi liturgică, în numeroase parohii din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi, îndeosebi, la biserica „Domniţa Bălaşa”, din Bucureşti;

 

Responsabilităţi administrative: 1999 – 2000 – inspector eparhial la Sectorul „Biserica şi Societatea”, din cadrul Administraţiei Patriarhale; 2000 – 2002 – Consilier Patriarhal la Sectorul „Biserica şi Societatea” ; 2002 – până în prezent – Episcop-Vicar Patriarhal, coordonator al următoarelor sectoare: Relaţii Bisericeşti şi Interreligioase şi Comunităţi Externe; Social – Filantropic; Teologic-Educaţional (2002- 2010); Patrimoniu Cultural Naţional Bisericesc (2006-2010), iar din 2009, Cancelaria Sfântului Sinod; 2009 – până în prezent – Secretar al Sfântului Sinod al BOR; 2002 – prezent – Coordonatorul asistenţei religioase din unităţile militare, spitale, penitenciare şi alte instituţii bugetare.

 

Alte misiuni încredinţate de către Patriarhul României sau de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: membru în Comisia mixtă de Dialog Teologic între Biserica Romano Catolică şi Biserica Ortodoxă ( 2008 – 2012), la nivel internaţional; membru în Conferinţa Panortodoxă Presinodală şi în Comisia Interortodoxă pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox (2008 – 2012); preşedinte al Comisiei Patristice a Patriarhiei Române privind traducerea operelor Sfinţilor Părinţi din limba greacă şi limba latină (2008 – prezent); preşedinte al Asociaţiei Diaconia a Patriarhiei Române (2006 – 2012); preşedinte al Federaţiei Filantropia a Patriarhiei Române ( 2007 – 2012); vicepreşedinte al Fundaţiei Sfânta Macrina din Bucureşti (2005 – 2011); preşedinte al Societăţii Biblice Interconfesionale din România (2011 – prezent); coordonator al activităţii de preparare a Marelui Mir, în anii 2002, 2006 şi 2010.

 

Activităţi în plan cultural-educaţional: a publicat teza de Doctorat cu titlul Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungro-Vlahiei şi Moldovei din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea. (în lb. greacă – Thessalonic, 1998); a tradus o serie de texte patristice din limba greacă, în lucrarea cu titlul Mărturie iubitoare de Dumnezeu, precum şi o carte de spiritualitate creştină intitulată Viaţa şi învăţăturile Cuviosului Părinte Filotei Zervakos, (Thessalonic 1994,1995); a publicat editoriale, reportaje, articole şi studii în presa bisericească, precum şi în volume omagiale, aniversare sau tematice, în limbile română, greacă şi franceză; a coordonat editarea şi tipărirea următoarelor volume, apărute sub egida Patriarhiei Române: 1. Biserica în misiune. Patriarhia Română la ceas aniversar (Bucureşti, 2005); 2. Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist (2007); 3. Autonomie şi Comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă ( oct. 2010); 4. Istoria monahismului românesc, sub egida Patriarhiei Române şi a Academiei Române (în curs de apariţie). A participat la numeroase emisiuni la diferite posturi de radio şi televiziune, (îndeosebi la Radio Trinitas şi Trinitas TV, dar şi radio România; posturile TVR 1, B1 TV, Antena 3). A acordat numeroase interviuri în diferite cotidiene şi posturi de radio, din ţară şi străinătate (Rusia Japonia şi Italia). A prezidat şi coordonat Comisia de verificare a proiectelor depuse de către participanţii la Concursul de proiectere a Catedralei Mântuirii Neamului (2010). A susţinut conferinţe de presă privind necesitatea construirii Catedralei Mântuirii Neamului şi cu Aşezământul românesc de la Ierihon (23 feb. 3 iun. 2 iul. 2010). A participat la numeroase evenimente culturale în ţară şi străinătate: simpozionul istoric Dimitria, (oct.1997 Thessalonic.), simpozionul internaţional de teologie Pavlia (Veria –Grecia, 2004, 2007). A făcut parte din Comisia Specială a Sfântului Sinod pentru elaborarea proiectului noii Legi nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. A pus bazele Centrului pentru patrimoniul cultural „Sf. Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române, împreună cu Pr. dr. Florin Şerbănescu şi Prof. Victor Simion (2007). A diortosit (corectat), împreună cu arhim. Chiril Lovin, cartea de cult Liturghierul, din punctul de vedere al traducerii din limba greacă, pe baza ediţiilor greceşti şi slavone, vechi şi recente (2012);

 

Activităţi în plan extern: A organizat vizitele oficiale în România ale Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe surori şi a altor personalităţi religioase din străinătate, după cum urmează: a Preafericitului Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada (4-12 iunie 2003); a Preafericitului Petros al VII-lea, Patriarh şi Papă al Alexandriei şi al Întregii Africi (5-11 septembrie 2003); a Preafericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a Întregii Albanii (8-19 noiembrie 2003); a Eminenţei Sale Cardinalul Dionigi Tetamanzi, Arhiepiscopul de Milano (15-18 septembrie 2004); ale Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic (oct. 2004, mart. 2005, oct. 2010); a Înaltpreasfinţitului Pantelimon, Mitropolit de Veria, Nausa şi Kampania-Grecia (hramul Catedralei Patriarhale, oct. 2008); a Înaltpreasfinţitului Vasilios, Mitropolit de Elasona Grecia (hramul Catedralei Patriarhale oct. 2009); a Înaltpreasfinţitului Mihail, Arhiepiscopul Ortodox-Grec al Austriei (hramul Catedralei Patriarhale oct. 2009); a Înaltpreasfinţitului Pavlos, Mitropolit de Drama Grecia (hramul Catedralei Patriarhale oct. 2010); a Preafericitului Theodoros II, Papă şi Patriarh al Alexandriei (hramul Catedralei Patriarhale oct. 2011); a Înaltpreasfinţitului Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetse şi Eghina Grecia (hramul Catedralei Patriarhale oct. 2012)

 

A pregătit vizitele irenice ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române în străinătate: a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol şi în Capadocia (18-24 mai 2004); a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol şi în Capadocia, făcând parte din delegaţia însoţitoare (mai-iun. 2009).

 

A participat, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române, la lucrările unor organisme ortodoxe internaţionale şi ecumenice: A XII-a adunare a Conferinţei Bisericilor Europene, Trondheim-Norvegia (2003); „Întrunirea mondială a liderilor religioşi”, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist (Moscova, 3-5 iulie 2006); A III-a adunare Ecumenică Europeană, Sibiu (sept. 2007); Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori, Constantinopol (oct. 2008); Întâlnirea interortodoxă pregătitoare a Adunării Generale a KEK, Ierapetra, Creta (27-30 apr. 2009); A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, cu tema „Diaspora Ortodoxă”, Chambesy-Elveţia (8-16 iun. 2009) A XIII-a adunare a Conferinţei Bisericilor Europene, Lyon-Franţa (14-22 iul. 2009). A XXI-a Consfătuire Panortodoxă a Reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, despre erezii şi parareligii, Athena (2-5 nov. 2009); Comisia Interortodoxă Pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox, Chambesy-Elveţia (9-17 dec. 2009); Comisia pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano Catolică, Pafos-Cipru (17-23 oct. 2009) şi Viena-Austria (20-27 sept. 2010); Al doilea Forum de dialog între Bisericile Ortodoxe din Europa şi Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE) al Bisericii Romano Catolice, cu tema Relaţiile dintre Biserică şi Stat, Rhodos-Grecia (18-22 oct. 2010); Întâlnirea cu Preafericitul Theofilos al III-lea, Patriarhul grec al Ierusalimului, în legătură cu Aşezământul Românesc de la Ierihon (Ierusalim, 15-19 apr. 2011).

Activităţi în domeniul social: a coordonat mai multe programe sociale dintre care amintim: „Ajutor de la distanţă pentru un copil sau o familie săracă din România”, ce a avut ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate (2002-2012); sprijinirea minorilor din penitenciarul Rahova, cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului (2002, 2003, 2004); ajutorarea victimelor holocaustului provenite din etniile sinti şi rroma, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie de la Geneva, (sept. 2002 – aug. 2004); programul „Sănătate şi Credinţă” organizat în colaborare cu unul dintre cei mai mari producători de medicamente din ţară, S.C. Sicomed, având ca obiectiv distribuirea gratuită de medicamente la fiecare dintre aşezămintele medico-farmaceutice bisericeşti (2003); achiziţionarea, amenajarea şi dotarea dispensarului medical din localitatea Zimbru, judeţul Arad (mart. 2003); sprijinirea financiară a familiilor grav afectate de pe urma ploilor şi grindinei abătute asupra localităţii Moviliţa din judeţul Vrancea (sept. 2004); programul “Crăciunul copiilor” destinat aflaţi în dificultate, desfăşurat cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, timp de şase ani consecutivi în mai mulţi ani (2002- 2007); ajutorarea familiilor din zonele sinistrate, desfăşurat în colaborare cu Biroul Solidaritatea al Bisericii Greciei, prin intermediul a 12 centre eparhiale (2004); program de distribuire de chituri igienico-sanitare şi rechizite pentru copiii din zonele inundate, în parteneriat cu IOCC România (2005 şi 2007); construirea a 32 de case în judeţele Vrancea (localitatea Boţârlău şi cart. Unirea, Odobeşti) şi Galaţi (localităţile Torceşti şi Cosmeşti-Vale) ca urmare a campaniei „Învinge apele”, organizată în colaborare cu TVR, (2005); construirea a 18 case în localităţile Rast şi Cârna, jud. Dolj, în urma campaniei „Mai puternică decât apele este credinţa”, realizată de Patriarhia Română în colaborare cu SRR şi o fimră de telefonie (2006); programe de sprijinire a unor aşezăminte social-filantropice care funcţionează sub oblăduirea Patriarhiei Române: Aşezământul Sfânta Macrina, Fundaţia Sfânta Irina-Pisiota, Fundaţia Sfântul Sava de la Buzău; programe de susţinere financiară a episcopiilor sărace, în desfăşurarea activităţilor social-filantropice, pe plan local (Episcopia Alexandriei, Episcopia Covasnei şi Hargitei şi Episcopia Huşilor); coordonarea activităţilor cu tineretul creştin ortodox, pe parcursul mai multor ani consecutivi (2002-2007), prin intermediul ASCOR.

 

Realizări practice în domeniul administrativ-gospodăresc: a coordonat lucrările de consolidare, amenajare şi dotare al Centrului pentru patrimoniu cultural „Sf. Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române, inaugurat şi sfinţit de către Sanctitatea Sa, Bartholomeu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (26 oct. 2008); a coordonat şi s-a implicat direct, prin strângerea de fonduri, în ridicarea bisericii de lemn din oraşul Most – Cehia, închinată eroilor români din cel de al-II-lea război mondial, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru eliberarea Cehoslovaciei, sfinţită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi Preafericitul Părinte Kristoff, Arhiepiscopul Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei (8 oct. 2011); a coordonat şi s-a implicat direct în construirea Centrului de îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în cooperare cu Ambasada Elveţiei la Bucureşti şi Primăria Sectorului II Capitală; inaugurat şi sfinţit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem Mitropolit de Ydra, Spetse şi Eghina – Grecia (24 oct. 2012).

Sursă CV: patriarhia.ro

11 Comentarii la: “AVEM ARHIEPISCOP ÎNTRONIZAT! ÎPS CIPRIAN VA ÎMPLINI 48 DE ANI, ÎN APRILIE! AFLĂ CÂND A FOST ȘEF DE PROMOȚIE LA BUZĂU! IATĂ IMPRESIONANTUL SĂU CV !

 1. Toţi credincioşii din Parohia Brăeşti-Pinu, în frunte cu P.C. Părinte, paroh, Ion Simion, vă urează, „BUN VENIT LA BUZĂU, PENTRU A NE PĂSTORII, ÎNTRU MULŢI ANI!” Dumnezeu să vă ţină sănătos Î.P.S., PĂRINTE CIPRIAN!

 2. ma scuzati

 3. ips stapine

 4. sarut dreapta ips stapite

 5. va respect si ma voi ruga maicii domnului sa va pazeasa intr-u multi ani ips stapine

 6. si sa-l cititi si daca puteti ips-voastra sa-mi puteti sa cititi comentariu meu.

 7. si va-s ruga ips stapine sa imi aceptati acest comentariu

 8. ips va transimt felicitarile mele mai ales fiind iubitor de muzica psaltica dar si eu iuybesc acest gen de muzica si imi place
  ips ma bucur ca citind un articol din 2011 in vizita irenica pe care ati avut avut-o cu pf daniel patriarhul rominiei ati condus citarile de a strana
  in capadocia in tara sf vasile cel mare

 9. sa traiti ips parinte ciprian va felicit pentru alegere si sa va dea d-zeu si maica domnului in slijirea primita de a duhul sfint intr-0 eparhie istorica a caligrafiei si desenului in buzau in istorica eparhie a buzaului

 10. Pingback: Luleaua Turcescului. Ave Cezar! (II) | O, la, la!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

Te-ar putea intresa și